Koulutus

Kevyiden ilma-alusten lupakirja LAPL(A)

LAPL(A) on uusi kevyempi lupakirjaluokka, joka oikeuttaa lentämään käytännössä samoilla lentokoneilla kuin PPL(A)-lupakirja, eli alle 2000 kg (MTOW) painoisia yksimoottorisia mäntämoottorikäyttöisiä maalentokoneita. Käytännössä tämä tarkoittaa lähes kaikkia Suomessa lentäviä yleisilmailukoneita. LAPL(A) lupakirjaan voi liittää myös mm. yö- tai taitolentokelpuutuksen.

LAPL(A) ja PPL(A) koulutusvaatimukset ovat teoriakurssin osalta samat, mutta LAPL(A) lentokoulutusvaatimus on vain 67% PPL(A):sta. Tämä vaikuttaa tietysti myös ratkaisevasti hintaan!

PPL(A)-lupakirjasta poiketen, LAPL(A)-lupakirjaa varten on mahdollista saada myös huomattavaa hyvitystä aiemmasta kokemuksesta. LAPL(A)-lupakirjakurssin hinta löydettävissä hinnasto osiosta

Jätä meille yhteystietosi, niin lähetämme sinulle lisää tietoa LAPL(A)-lupakirjasta sekä räätälöidyn tarjouksen!

 

Yksityislentäjän lupakirja PPL(A)

Yksityislentäjän lupakirja PPL(A) (Private Pilot Licence (Aeroplanes)) oikeuttaa haltijansa toimimaan lentokoneen päällikkönä yksityislentotoiminnassa. Suoritettu PPL(A) -kurssi mahdollistaa lentämisen yksimoottorisilla mäntämoottorilla sekä maalaskutelineellä varustetuilla tyyppihyväksytyillä ja experimental -luokan lentokoneilla. Tämä tarkoittaa siis lähes kaikkia yleisimpiä yleisilmailussa käytettäviä lentokoneita.

Peruskurssin suorittamisen jälkeen lentäjä voi kehittää itseään erilaisilla kelpuutuksilla. Esimerkiksi yölentokelpuutus NF (Night Flying) oikeuttaa lentämisen yöllä, vesilentokelpuutus SEP (Sea) (Single Engine Piston (Sea)) lentämisen vesitasoilla ja mittarilentokelpuutus IR(A) (Instrument Rating (Aeroplanes)) lentämisen huonossa näkyvyydessä.

Yleiset vaatimukset

Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA:n määräykset Part-FCL (lupakirjat ja kelpuutukset) sekä Part-MED (lääketieteelliset vaatimukset) määrittelevät yksityislentäjän lupakirjaa PPL(A) varten asetetut vaatimukset. Lupakirjan myöntämisen edellytyksenä on vähintään toisen luokan lääketieteellinen kelpoisuustodistus joka edellyttää ilmailulääkärin tarkastusta.

Lainsäädännöllistä ikärajaa PPL(A) -kurssin aloittamiselle ei varsinaisesti ole, mutta ensimmäistä yksinlentoa suoritettaessa on oltava vähintään 16-vuotias, ja lupakirjaa haettaessa vähintään 17 vuotta täyttänyt. Blue Skies Aviation Oy:ssä ikäraja kurssin aloittamiselle on 15 vuotta. Alaikäisiltä vaaditaan holhoojan suostumus.

Teoriakurssi

Yksityislentäjän lupakirja PPL(A) -kurssin teoriakoulutus tarjoaa opiskelijalle tietopuolisen valmiuden toimia turvallisesti lentokoneen päällikkönä. Kurssin tavoitteena on antaa kattava yleiskuva ilmailusta, sen toimintatavoista ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

Kurssi koostuu yhdeksästä aiheesta, käsittäen 100 teoriatuntia (60 min/tunti). Jokaisesta aiheesta suoritetaan kirjallinen koe.

PPL(A) -teoriakurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

 • Ilmailun säädökset
 • Ilma-aluksen yleistuntemus
 • Suoritusarvot ja lennonsuunnittelu
 • Ihmisen suorituskyky ja rajoitukset
 • Sääoppi
 • Lentosuunnistus
 • Lentotoiminta
 • Lennonteoria
 • Radiopuhelinliikenne

Kurssin lopuksi kaikki aiheet tentitään vielä TraFi ilmailun järjestämässä koetilaisuudessa.

Kurssin voi suorittaa etäopiskeluna omassa koulutusportaalissamme, jolloin noin 90 % opiskelusta tapahtuu verkon kautta juuri silloin, kun sinulle sopii.

Lentokoulutus

Lentokoulutus tukee teoriakurssilla annettua opetusta, ja kurssin edetessä tietopuolisen taidon kasvaessa myös lentojen hastaavuus kasvaa. Lentämistä voi kokeilla ja koulutuksen voi aloittaa vaikka heti, mutta lentojen edetessä yksinlentovaiheeseen on hankittava lääketieteellinen kelpoisuustodistus.

PPL(A) -kurssin minimivaatimus on 45 tuntia lento-aikaa. Lento-ohjelmaan sisältyy lentokoneen hallintaa edistäviä harjoituksia, yleistä toimintaa lentopaikoilla ja eri ilmatiloissa, radiopuhelinliikennettä, suunnistusta, radiosunnistusta, perusmittarilentämistä sekä lentämistä poikkeustilanteissa. Tavoitteena on kouluttaa oppilaasta toimintavarma, turvallinen, joustava ja hyvää ilmailutapaa noudattava ilmailija.

Yksinlentovaiheessa oppilas suorittaa lento-ohjelman mukaisesti erilaisia harjoituksia yksin, opettajan valvoessa toimintaa maasta käsin. Yksinlentovaihe on erityisen tärkeä itsevarmuuden kehittämiseksi. Kurssin lopuksi lennetään lentokoe ilmailiviranomaisen valtuuttamalle tarkastuslentäjälle, jonka suosituksesta ilmailuviranomainen myöntää oppilaalle yksityislentäjän lupakirjan PPL(A).

Blue Skies ePPL etäteoriakurssi

PPL = yksityislentäjän lupakirja
LAPL = kevyiden ilma-alusten lupakirja
ePPL = teoriakurssi PPL/LAPL lupakirjojen tietopuoliseen verkko-opiskeluun


PPL -lupakirjalla voi kelpuutuksista riippuen lentää lähes kaikkia lentokoneita. Yleisin kelpuutus on yksimoottorisille mäntämoottori-lentokoneille

LAPL -lupakirja on tarkoitettu harrastajalle edullisemmaksi lupakirjavaihtoehdoksi. Koneessa saa olla enintään neljä henkilöä ja suurin sallittu lentoonlähtömassa on 2000 kg.

ePPL on näihin molempiin soveltuva teoriakoulutus, joka tapahtuu verkko-opiskeluna sinun ajankäyttöösi soveltuvasti ja omalla tietokoneellasi. Viranomaismääräyksistä johtuen siihen kuuluu myös kahden päivän lähiopetusjakso. Blue Skies Aviation on ensimmäinen suomalainen verkkokouluttaja näissä lupakirjamuodoissa. ePPL-kurssin suorittaja saa LAPL ja PPL -lupakirjoihin kelpaavan teoriatodistuksen. Koulutus luetaan myös täisimääräisesti hyväksi ultrakevytlentäjän lupakirjaa (UPL) varten.

LAPL -lupakirja tulee ensi vaiheessa edullisemmaksi kuin PPL. Tämä johtuu pienemmästä lento-osan lentotuntimäärästä. LAPL-lupakirjan voi helposti muuntaa PPL-lupakirjaksi lentämällä täydentävän muuntokoulutuksen ja lentokokeen. Muuntokoulutus kustantaa suunnilleen PPL- ja LAPL-lupakirjojen erotuksen verran.

Tutustu koulutuksen hintoihin hinnastostamme.

Katso lähiopetusjaksojen ajankohdat tästä.

ePPL-kurssia on saatavilla myös yhteistyökumppaneiltamme ympäri Suomea.

VERKKO-OPETUS

Blue Skies Aviation Oy:n ePPL verkko-opetuksessa on etuja:

 • kurssin voi aloittaa milloin vain
 • kurssia voi opiskella milloin vain
 • Kurssin kesto tyypillisesti noin 3 - 4 kk.
 • opettajalle on helppo lähettää kysymyksiä
 • sisältö on aina ajantasainen ja sitä päivitetään jatkuvasti
 • viranomaiskokeiden läpäisyprosentti on huomattavastui korkeampi kuin lähiopetuskursseilla

ePPL-KURSSIN SISÄLTÖ

 • verkko-opiskelu 88 tuntia
  • sis. tekstiä, kuvia, videoita jne.
  • yli 500 harjoituskysymystä
  • harjoituskokeet
  • lähes 2000 kysymyksen kysymyspankki vastauksineen viranomaiskokeiden harjoittelua varten
 • lähiopetus 12 tuntia
  • aiheiden kertaus opettajan kanssa
  • radiopuhelinliikenteen harjoitukset
  • tasokokeet
 • välineet suunnistuslaskuja varten
  • suunnistusviivain
  • ilmailulaskin
  • kartta
  • säätietojen tulkintaopas
 • valmennus
  • vapaaehtoista valmennusta videoyhteydellä eri teemoilla
 • tutustumislento
  • 20 min koululento Vesivehmaalla
   (1.2.2018 alkaen tehdyt sopimukset)

(kurssin sisältö saattaa vaihdella eri toimittajilla)

LAPL/PPL -kysymyspankki

Kuka tahansa voi ostaa käyttöoikeuden kysymyspankkiin ja harjoitella PPL ja LAPL teoriakokeita varten. Hyvin suurelta osin ne testaavat myös ultrakevytlentämisessä vaadittavaa osaamista. Voit valita valikosta oppiaineen ja kysymysten määrän ja suorittaa kokeen verkossa. Tuloksen näet heti. Kysymyspankki sisältää myös LAPL/PPL-tason viranomaiskokeiden kysymykset.

Voit toistaa loputtomasti tehtäviä ja tietokone arpoo sinulle aina uuden kysymyssarjan. Koekysymyspankki on sinulle avoinna kuukauden ajan hintaan 100 euroa. Maksun suoritettuasi saat tunnukset, joilla kirjaudut sisään AVIATRON -koulutusjärjestelmään.

Yölentokelpuutus NF(A)

Lentääkseen yöllä lentäjän on omattava yölentokelpuutus NF (Night Flying). Yölentäminen on mielenkiintoista ja hauskaa, mutta myös haastavampaa kuin päivällä. Yölentokoulutuksen tarkoitus onkin valmentaa lentäjää pimeässä lentämisen haasteisiin.

Yölentokurssin aloitusvaatimuksena on LAPL(A)- tai PPL(A)-lupakirja.

Teoriakoulutus

Yölentokelpuutusta varten Blue Skies Aviation Oy:ssä annetaan teoriakoulutusta kuusi tuntia (60 min/tunti). Tunneilla käsitellään päivällä ja yöllä lentämisen eroja, keskittyen ihmisen suorituskykyyn kohdistuviin haasteisiin, lentokoneen ja lentokentän teknisiin vaatimuksiin, sekä ilmailulainsäädäntöön.

Lentokoulutus

Yölennoilla harjoitellaan lentokoneen peruskäsittelyä, suunnistusta ja laskuja. Kurssin lopuksi suoritetaan viisi laskua yksin, opettajan valvoessa maasta käsin. Tavoitteena on luoda turvallisen toiminnan perusta, josta on hyvä lähteä kartuttamaan kokemusta. Kurssin vähimmäiskesto on viisi tuntia lento-aikaa. Yölentokoulutuksen aloitusvaatimuksena on yö-teoriakurssin hyväksytty suorittaminen.

Vesilentokelpuutus SEP(sea)

SEP(sea)-kelpuutus (Single Engine Piston (sea)) oikeuttaa haltijansa toimimaan päällikkönä yksimoottorisissa mäntämoottorikäyttöisissä vesilentokoneissa. Vesilentäminen vaatii ohjaajalta suurempaa kokemusta ja tottuneisuutta kuin mitä vaaditaan vastaavasti lentokenttiä käyttävältä ohjaajalta. Lentoonlähtö- ja laskeutumisalueiden eroavat suuresti totutusta ja olosuhteiden jatkuva vaihtelevaisuus sekä vesialueilla tapahtuva runsas ja niille ominainen vesialusliikenne luovat jatkuvasti uusia haasteita toiminnalle.

Vesilentäminen antaa toisaalta lentoharrastukselle aivan uuden ulottuvuuden. Matkustaminen ei enää rajoitu olemassa oleviin lentokenttiin, vaan yhtäkkiä kaikki soveltuvat järvet ja merialueet ovat lentopaikkoja.

Minne sitä lentäisikään seuraavaksi?

Pääsyvaatimukset

Kurssille haluavalta edellytetään vähintään voimassa oleva yksityislentäjän lupakirja PPL(A) ja luokan 2 lääketieteellinen kelpoisuustodistus.

Teoriakoulutus

Vesilentokurssilla opiskellaan vesiliikennettä, vesilentokoneita ja niiden käyttöä koskevia määräyksiä, ohjaamistekniikkaa vesiliikehtimisessä, vesilentokoneen aerodynamiikkaa sekä toimintaa hätätapauksissa. Teoriakurssin pituus on 10h.

Lentokoulutus

Kurssilla harjoitellaan pääosin vesilentokoneella liikehtimistä vedessä, laskuja ja rantautumisia. Lentoaikaa vesilentokoneella kertyy kurssilla vähintään 8 tuntia. Kurssin lopuksi suoritetaan lentokoe.

Lennonopettajakelpuutus FI(a)

Lennonopettajakelpuutuksen haltijalla on oikeus antaa lennonopetusta yksityislentäjän lupakirjaa (PPL(A)) sekä yksimoottoristen lentokoneiden luokka- ja tyyppikelpuutuksia ja yölentokelpuutusta varten. Opettajakokemuksen karttuessa ja lisäkoulutuksella voi saada oikeuden opettaa myös muita lupakirjoja ja kelpuutuksia varten.

Lennonopettajakurssin päämääränä on antaa lennonopettajaoppilaalle riittävä koulutus teoria- ja lennonopetuksen antamiseen niin, että hän kykenee antamaan opetusta yksityis- ja ansiolentäjän lupakirjaa, yksimoottorisen lentokoneen luokka- tai tyyppikelpuutusta ja mahdollista yölentokelpuutusta varten.

FI(A)-kelpuutuksen myöntämiseksi lennonopettajaoppilaan taitotason on oltava riittävä lento-oppilaan kouluttamiseen yksityislentäjän lupakirjaan vaadittavalle tasolle. Tämän saavuttamiseksi: 

 1. lennonopettajaoppilaan tekniset tiedot päivitetään ja tuodaan ajan tasalle ;
 2. lennonopettajaoppilas koulutetaan opettamaan sekä teoriaoppitunneilla että lentoharjoituksissa;
 3. varmistetaan, että lennonopettajaoppilaan oma lentotaito on riittävän korkealla tasolla; ja
 4. lennonopettajaoppilaalle opetetaan opettamisen perusperiaatteet ja niiden soveltaminen PPL-tasolla.

Erityistä huomiota kiinnitetään erilaisiin inhimillisiin tekijöihin opetustilanteissa lentokoneessa ja luokkaympäristössä. Kurssilla painotetaan myös opettajan asemaa roolimallina ja omien asenteiden ja käytöstapojen vaikutusta lentoturvallisuuteen.

Pääsyvaatimukset

Opettajakelpuutuksen hakijan on oltava vähintään 18-vuotias. Viimeistään lennonopettajakelpuutusta haettaessa:

 1. hakijalla on oltava vähintään luokan 2 lääketieteellinen kelpuutus ja kielitaitotaso LP FIN tai LP ENG 4-6;
 2. hakijalla on oltava vähintään ansiolentäjän lupakirja (CPL(A)) tai, jos hakijalla on yksityislentäjän lupakirja (PPL(A)), vähintään 200 tunnin lentokokemus, josta vähintään 150 tuntia ilma-aluksen päällikkönä;
 3. hakijan on oltava täyttänyt ansiolentäjän teoriakoulutusvaatimukset, paitsi jos kyseessä on FI(A)-kelpuutuksella ainoastaan LAPL(A)-lupakirjaa varten annettava opetus;
 4. hakijan on oltava lentänyt yksimoottorisilla mäntämoottorilentokoneilla vähintään 30 tuntia, joista vähintään viisi tuntia niiden kuuden kuukauden kuluessa, jotka edeltävät arviointilentoa;
 5. hakijan on oltava saanut vähintään 10 tuntia mittarilentokoulutusta, josta enintään viisi tuntia saa olla mittariaikaa maassa FNPT:llä tai lentosimulaattorilla;
 6. hakijalla on oltava vähintään 20 tunnin matkalentokokemus ilma-aluksen päällikkönä, mukaan lukien vähintään 540 kilometrin (300 nm) pituinen lento, jonka aikana on tehty lasku pysähtymiseen asti kahdelle eri lentopaikalle; ja
 7. hakijan on oltava läpäissyt erityinen arviointilento kurssille hyväksymistä varten enintään 6 kuukautta ennen kurssin alkua. Arviointilennon tarkoituksena on selvittää, ovatko hakijan taidot riittävät kurssin suorittamiseen. Arviointilennon suorittaa lennonopettajakouluttajamme.

Voit jättää hakemuksen osoitteessa ilmoittaudu.blueskies.fi. Tämän jälkeen sovimme ajan arviointilennolle. Hyväksytyn arviointilennon jälkeen voit aloittaa kurssin.

Tarvittaessa voimme auttaa sinua pääsyvaatimusten täyttämisessä! Ota yhteyttä!

Teoriakurssi

Teoriakurssi käsittää 125 oppituntia (60 min/tunti) koostuen seuraavista aiheista:

 1. Oppimisprosessi
 2. Opettamisprosessi
 3. Koulutuksen periaatteet
 4. Opetusmenetelmät
 5. Oppilaan arvostelu ja kokeet
 6. Koulutusohjelman kehittäminen
 7. Ihmisen suorituskyky ja rajoituksen lennonopetuksen kannalta
 8. Lentokoneen järjestelmävikojen ja - häiriöiden simulointiin lennon aikana liittyvät vaarat
 9. Koulutuksen hallinto

Kurssin läsnäolovaatimus on 100%. Kurssi kestää vähintään 4 viikkoa ja se on suoritettava kokonaisuudessaan vuoden kuluessa aloittamispäivämäärästä.

Lentokoulutus

Lennonopettajakurssilla lentokoulutus painottuu PPL(A)-kurssilla suoritettavien lentoharjoitusten opettamiseen ja briiffaamiseen. Vähimmäislentoaika on 30 tuntia. Koulutuksen aikana lennonopettajaoppilas istuu sillä paikalla, jolla lennonopettaja normaalisti istuu.

Hyväksytyn kurssin päätteeksi lennonopettajaoppilas suorittaa lentokokeen Liikenteen turvallisuusvirasto TraFin tarkastuslentäjälle.

Lennonopettajakelpuutuksen rajoittaminen

Kelpuutuksen oikeudet ovat rajoitetut, kunnes lennonopettajakelpuutuksen haltija on antanut vähintään 100 tuntia lennonopetusta ja sen lisäksi valvonut vähintään 25 oppilaan yksinlentoa. Rajoitukset poistetaan, kun edellä mainitut vaatimukset on täytetty ja valvova lennonopettaja on antanut puoltavan lausuntonsa.

Rajoitettu kelpuutus oikeuttaa antamaan tarkoitusta varten hyväksytyn lennonopettajan valvonnassa:

 1. lennonopetusta yksityislentäjän lupakirjaa (PPL(A)) varten (tai yhdistettyjen kurssien niissä osissa, jotka vastaavat yksityislentäjän lupakirjan tasoa) sekä yksimoottoristen lentokoneiden luokka- ja tyyppikelpuutuksia varten, lukuun ottamatta ensimmäiselle päivällä tai yöllä suoritettavalle yksinlennolle ja yksin lennettävälle päivä- tai yömatkalennolle hyväksymistä; ja
 2. yölentokoulutusta edellyttäen, että rajoitetun lennonopettajakelpuutuksen haltijalla on yölentokelpuutus, taito antaa yölentokoulutusta on osoitettu lennonopettajalle, joka on valtuutettu antamaan lennonopettajakoulutusta, ja kohdan Part-FCL.060 viimeaikaista yölentokokemusta koskeva vaatimus täyttyy.

CB-IR training

Kukaan ei halua lentää huonossa kelissä, mutta mittarilentokelpuutus auttaa pääsemään sen läpi

Mittarilentokelpuutus (IR) mahdollistaa lentämisen myös VMC olosuhteita huonomissa keleissä, kuten pilven sisällä ja huonossa näkyvyydessä. Mittarilentokelpuutus mahdollistaa laskeutumisen ILS I minimiin eli keliin, jossa  näkyvys on 550 m ja minimi ratkaisukorkeus on 200 ft

Koulutusohjelmiimme kuuluu ns. “CB-IR”. CB-IR tarkoittaa "Competency Based Instrument Rating". Koulutuksen periaatteisiin kuuluu, että se räätälöidään tarpeen mukaan. CB-IR:stä osa (jopa 30 h) voidaan lentää IRI(A):n kanssa ATO:n ulkopuolella. CB-IR voidaan lentää vain lentokoneilla

 CB-IR vaatimukset ovat lentoa 40 tuntia mittarilentosääntöjen mukaan ja teoriaa 80 tuntia. Teoriasta jopa 72 tuntia voidaan opiskella etänä. Teoriat ovat englanniksi.

CB-IR on täysi IR, mutta ilman HPA teorioita, joten se soveltuu hyvin harratelentäjän tarpeisiin. CB-IR ei olekaan varsinaisesti kelpuutus, vaan reitti IR kelpuutukseen.

Kiinnostuistko? Ota yhteyttä!

Blue Skies kertauskoulutus lupakirjan omaaville

Kertauskurssi LAPL(A) - PPL(A) lentäjille

Kertauskurssi sisältää lennonopettajan johdolla suoritettavan luokkateorian 2h, jossa käydään tehokkaasti läpi perusasiat lennonvalmistelusta, ilmailusäästä ja täytetään lentosuunnittelulomake. 

Teoriakertauksen jälkeen suoritetaan 1h kertauslento C150 koneella sisältäen rullauksen, radiopuhelinliikenteen, nousun, laskukierroslentämisen, sakkauksen ja kolme läpilaskua.