UTC
 FIN

Mitä ovat kevyiden ilma-alusten lupakirja LAPL(A) ja yksityislentäjän lupakirja PPL(A)?
Eli mitä niillä saa tehdä ja miten ne voi saada?

LAPL(A)

Lentokoneen LAPL-lupakirjan haltijalla on oikeus toimia ilma-aluksen päällikkönä yksimoottorisessa mäntämoottorikäyttöisessä maalentokoneessa tai TMG-moottoripurjelentokoneessa, jonka suurin sallittu lentoonlähtömassa on enintään 2 000 kg ja joka voi kuljettaa enintään kolme matkustajaa siten, ettei ilma-aluksessa ole koskaan enempää kuin neljä henkilöä.

LAPL(A)-lupakirjan haltija saa kuljettaa matkustajia vasta, kun hän on suorittanut lupakirjan myöntämisen jälkeen 10 tuntia lentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä lentokoneella tai TMG-moottoripurjelentokoneella.

Kevyiden ilma-alusten lupakirjan hakijan on oltava vähintään 17-vuotias ja hänellä on oltava voimassa oleva luokan LAPL, 1 tai 2 lääketieteellinen kelpoisuustodistus. Lisäksi hänen on saatava vaadittu koulutus lentokoulutusorganisaatiossa tai hyväksytysti rekisteröidyltä kouluttajalta koulutusohjelman mukaisesti, sekä osoitettava viranomaiselle että tiedot ovat sillä tasolla ja taidot sillä pätevyydellä, joita kevyiden ilma-alusten lupakirjan haltijan oikeudet edellyttävät.

Kevyiden ilma-alusten lupakirjaan ei liitetä luokka- tai tyyppikelpuutuksia, sillä lupakirja itsessään määrittää millä kalustolla saa lentää. Lupakirjaan voi kuitenkin liittää muita kelpuutuksia, kuten yölentokelpuutus tai taitolentokelpuutus.

PPL(A)

Yksityislentäjän lupakirjan haltija on oikeutettu toimimaan ilman korvausta päällikkönä tai perämiehenä missä tahansa lentokoneessa (ts. lentokoneet-ryhmän ilma-aluksessa) muussa kuin ansiotarkoituksessa suoritettavilla lennoilla.

Yksityislentäjän lupakirjan hakijan on oltava vähintään 17-vuotias ja hänellä on oltava voimassa oleva 1 tai 2 luokan lääketieteellinen kelpoisuustodistus. Lisäksi hänen on saatava vaadittu koulutus lentokoulutusorganisaatiossa tai hyväksytysti rekisteröidyltä kouluttajalta koulutusohjelman mukaisesti, sekä osoitettava viranomaiselle että tiedot ovat sillä tasolla ja taidot sillä pätevyydellä, joita yksityislentäjän lupakirjan haltijan oikeudet edellyttävät.

Yksityislentäjältä edellytetään lupakirjan lisäksi myös voimassaoleva luokka- tai tyyppikelpuutus. Lupakirjan ja kelpuutuksen haltijan on aina toimittava kyseiseen lupakirjaan ja kelpuutukseen kuuluvien oikeuksien rajoissa. Lupakirjaa haettaessa hakijan on täytettävä vähintään lentokokeessa käytetyn lentokoneen luokka- tai tyyppikelpuutuksen myöntämiselle asetetut vaatimukset. Näin ollen yksityislentäjäkurssi sisältää aina koulutuksen sekä yksityislentäjän lupakirjaa että jotakin luokka- tai tyyppikelpuutusta varten. Tavallisimmin koulutettava luokkakelpuutus on yksimoottorisille mäntämoottorikäyttöisille maalentokoneille SEP(land) (single engine piston).

Yksityislentäjän lupakirjaan usein liitetään usein myös muita kelpuutuksia, kuten yölentokelpuutus, taitolentokelpuutus, mittarilentokelpuutus jne.

Lupakirjoista ja niitä varten suoritettavasta koulutuksesta on määrätty EU lentomiehistöasetuksessa ja sen liitteessä 1 Part-FCL.

Ota yhteyttä

Internetpalvelujen yleiset ehdot

Henkilörekisteriseloste

23.01.2020

Copyright © 2011 Blue Skies Aviation Oy
Kaikki Oikeudet Pidätetään