UTC
 FIN

Onko jotain loppukokeita?

Teoriakokeet

Kun teoriakurssi on suoritettu kokonaisuudessaan hyväksytyin tasokokein, voi oppilas osallistua viranomaisen teoriakokeeseen. Kevyiden ilma-alusten lupakirjan ja yksityislentäjän lupakirjan hakijan on osoitettava viranomaiselle että hänen tiedot ovat sillä tasolla, joita yksityislentäjän lupakirjan haltijan oikeudet edellyttävät. Tämä toteutetaan teoriakokeella. Kokeen on oltava kirjallinen, ja se voidaan suorittaa viranomaisen harkinnan mukaan yhtenä tai useampana päivänä. Kokeessa arvioidaan hakijan tietämystä teoriakoulutuksessa vaadituissa yhdeksässä aiheessa. Hakijan katsotaan suorittaneen oppiaineen hyväksytysti, jos hän on saanut vähintään 75 % kyseisen oppiaineen enimmäispistemäärästä.

Lentokoulu ilmoittaa oppilaan koetilaisuuteen. Ilmoittautuminen teoriakokeeseen on tehtävä viimeistään viikkoa ennen koepäivää.

Teoriakokeen läpäisemiseksi on kaikki kokeen osat suoritettava hyväksytysti 18 kuukauden kuluessa. Tämä aika lasketaan sen kalenterikuukauden lopusta, jolloin hakija ensimmäisen kerran yritti kokeen suorittamista. Teoriakoe on voimassa yksityislentäjän lupakirjan myöntämistä varten 24 kuukauden ajan sen kuukauden lopusta, kun kaikki kokeet on suoritettu hyväksytysti.

Lentokoe

Lentokoetta varten hakijan on oltava saanut koulutusta saman luokan tai tyypin lentokoneella, jota kokeessa käytetään. Hakija voi valintansa mukaan suorittaa kokeen yksimoottorisella lentokoneella tai, jos hänellä on vaadittu 70 tunnin päällikkökokemus, monimoottorisella lentokoneella. Lentokokeessa käytettävän lentokoneen on täytettävä koulutuksessa käytettäviä lentokoneita koskevat vaatimukset.

Lentokoe koostuu viidestä osasta (monimoottorisella lentokoneella suoritettaessa kuudesta osasta). Kaikki lentokokeen osat on suoritettava kuuden kuukauden kuluessa.

Jos hakija ei läpäise kaikkia lentokokeen osia kahdella yrityksellä, vaaditaan lisäkoulutusta siten kuin viranomainen määrää. Lentokokeen suorittamista voi yrittää miten monta kertaa tahansa.

Ota yhteyttä

Internetpalvelujen yleiset ehdot

Henkilörekisteriseloste

23.01.2020

Copyright © 2011 Blue Skies Aviation Oy
Kaikki Oikeudet Pidätetään