UTC
 FIN

Mitä teoriakurssilla opiskellaan?

Keviyden ilma-alusten lupakirjan ja yksityislentäjän lupakirjan teoriakoulutusohjelmaan kuuluvat seuraavat oppiaineet:

  • ilmailun säädökset
  • ilma-aluksen yleistuntemus
  • suoritusarvot ja lennonsuunnittelu
  • ihmisensuorituskyky ja rajoitukset
  • sääoppi, lentosuunnistus
  • lentotoiminta
  • lennonteoria
  • radiopuhelinliikenne

Teoria opetusta on 100 tuntia (60 minuutin oppitunteja). Tuntimäärä sisältää varsinaisen tietopuolisen koulutuksen ja siihen liittyvät harjoitukset. Näihin tunteihin ei lasketa mukaan lennonopettajan antamaa koululentoihin liittyvää koulutusta. Opetuksessa käytetään erilaisia opetusmenetelmiä, kuten luentoja, harjoituksia, tietokonepohjaista opetusta jne. Yksityislentäjän tietopuolisen koulutuksen tarkoituksena on antaa käytännön VFR – lentotoiminnassa tarvittavat tiedot. Teoriaa, yleisiä perusteita ja teknisiä yksityiskohtia on opetettava siinä määrin kuin käytännön menetelmien ja lentotoiminnassa tarvittavien tietojen ymmärtäminen ja omaksuminen vaatii.

Teoriakurssin läsnäolovaatimus on aina 100 % ja oppilaan on osallistuttava koulutusohjelman mukaisille oppitunneille ja niiden yhteydessä pidettäviin lentokoulun pitämiin kirjallisiin tasokokeisiin. Mikäli oppilas pakottavista syistä joutuu olemaan poissa oppitunneilta, hänelle on erikseen annettava opetusta koulutustavoitteen saavuttamiseksi. Hyväksyttyyn koetulokseen vaaditaan, että oppilas vastaa vähintään 75 prosenttiin kunkin oppiaineen koekysymyksistä oikein.

Kurssin voi myös suorittaa etäopetuksena verkossa

Ota yhteyttä

Internetpalvelujen yleiset ehdot

Henkilörekisteriseloste

23.01.2020

Copyright © 2011 Blue Skies Aviation Oy
Kaikki Oikeudet Pidätetään