UTC
 FIN

Mikä on kurssin tavoite?

Lentolupakirjakurssin päämääränä on kouluttaa lento-oppilas lentämään turvallisesti ja tehokkaasti näkölentosääntöjen (VFR) mukaisesti.

Kurssi on jaettu teoriaosioon ja lento-osioon. Koulutus on järjestettävä Liikenteen turvallisuusvirasto TraFin hyväksymän koulutusohjelman mukaisesti ja lentokoulutukseen liittyvä teoreettinen opetus tulisi tapahtua lentokoulutukseen yhdistettynä aina, kun se on mahdollista niin järjestää. Lentokoulu voi järjestää koulutuksen myös siten, että toinen lentokoulu antaa teoriakoulutuksen sitä varten erikseen myönnetyn luvan mukaisesti, mikäli se koulutustavoitteen kannalta on tarkoituksenmukaista. Näin ollen on siis mahdollista suorittaa yksityislentäjänlupakirjakurssin teoria- ja lento-osuudet eri lentokouluissa. Lentokoulutuksen antava lentokoulu vastaa kuitenkin siitä, että koulutuksen yhteensovittaminen toteutuu ja että koulutustavoite kokonaisuudessaan tulee saavutetuksi.

Ota yhteyttä

Internetpalvelujen yleiset ehdot

Henkilörekisteriseloste

23.01.2020

Copyright © 2011 Blue Skies Aviation Oy
Kaikki Oikeudet Pidätetään