UTC
 FIN

Mitä kurssin lento-osuus sisältää?

Yksityislentäjän lupakirjan hakijalla on oltava lentokoneen ohjaajana vähintään 45 tunnin lentokokemus. Koulutukseen on sisällyttävä vähintään 25 tuntia koululentoja opettajan kanssa ja vähintään 10 tuntia lennonopettajan valvomia yksinlentoja, joista vähintään 5 tuntia on oltava matkalentoja yksin. Yksinlentoihin on kuuluttava ainakin yksi vähintään 270 kilometrin (150 NM) pituinen matkalento.

Kevyiden ilma-alusten lupakirjan osalta vaatimukset ovat hieman kevyyemmät: 30 tunnin kokonaislentokokemus, joista vähintään 15 tuntia on koululentoja opettajan kanssa ja 6 tuntia lennonopettajan valvomia yksinlentoja, joista vähintään 3 tuntia on oltava matkalentoja yksin. Yksinlentoihin on kuuluttava ainakin yksi vähintään 150 kilometrin (80 NM) pituinen matkalento.

Lentokoulutus on annettava sellaisilla lentokoneilla, joilla on EASA-tyyppihyväksyntä ja EASA:n jäsenvaltion myöntämä tai hyväksymä lentokelpoisuustodistus. Lentokoneiden pitää olla varustettuja kaksoisohjaimilla.

Lentokoulutusohjelman sisältö on kumpaakin lupakirjaa varten lähes sama, eikä koulutuksen alkaessa tarvitse vielä päättää kumpaa lupakirjaa suorittaa. Lentokoulutusohjelmaan kuuluu seuraavanlaisia harjoituksia:

  1. lennonvalmistelutoimenpiteet, mukaan lukien massan ja massakeskiön määritys, lentokoneen tarkastus sekä huoltotoimenpiteet, jotka ohjaaja saa tehdä;
  2. toiminta lentopaikalla ja laskukierroksessa, varotoimenpiteet ja menetelmät yhteentörmäyksen välttämiseksi;
  3. lentokoneen ohjaaminen ulkoisten näköhavaintojen perusteella;
  4. lentäminen kriittisen pienillä ilmanopeuksilla; alkavan ja täyden sakkauksen tunnistaminen ja oikaisu niistä;
  5. lentäminen kriittisen suurilla ilmanopeuksilla; kierukan tunnistaminen ja oikaisu siitä;
  6. lentoonlähdöt ja laskut normaaleissa olosuhteissa sekä sivutuulessa;
  7. lentoonlähdöt maksimisuoritusarvoja käyttäen (lyhyt kiitotie ja esteiden ylittäminen); laskut lyhyelle kiitotielle;
  8. lentäminen yksinomaan mittarien avulla (vain PPL(A), ei LAPL(A)),
  9. matkalento käyttäen näkösuunnistusta, laskelmasuunnistusta ja radiosuunnistuslaitteita;
  10. pakkotilannemenetelmät, mukaan lukien simuloidut lentokoneen laitteiden toimintahäiriöt; ja valvotulle lentopaikalle saapuminen, sieltä lähteminen, lentopaikan ohittaminen, ilmaliikennepalvelun ja radiopuhelinliikenteen menetelmien ja sanontojen noudattaminen.

Lento-oppilaan on oltava täyttänyt 16 vuotta ennen ensimmäistä yksinlentoaan. Ennen ensimmäistä yksinlentoa oppilaan on lisäksi suoritettava hyväksytysti lentokoulun pitämät lentokäsikirjaa, lennonteoriaa, ilmailun säädöksiä ja ilma-aluksen yleistuntemusta koskevat kirjalliset tasokokeet sekä osoitettava hallitsevansa lennonjohdon kanssa käytävän radiopuhelinliikenteen.

Ota yhteyttä

Internetpalvelujen yleiset ehdot

Henkilörekisteriseloste

23.01.2020

Copyright © 2011 Blue Skies Aviation Oy
Kaikki Oikeudet Pidätetään