UTC
 FIN

Mitä eroa on lupakirjalla ja kelpuutuksella?

Lupakirjat

Ilma-alukset jaotellaan seuraaviin ilma-alusryhmiin:

a)   lentokoneet,
b)   helikopterit,
c)   purjelentokoneet,
d)   moottoripurjelentokoneet (TMG-moottoripurjelentokoneet),
e)   ilmapallot,
f)   ultrakevyet lentokoneet,
g)   autogirot, ja
h)   ilmalaivat.

Kutakin ilma-alusryhmää varten vaaditaan erillinen lupakirja. Yksityislentäjän lupakirja lentokoneille PPL(A) oikeuttaa näin ollen ainoastaan lentämään lentokoneet-ryhmään kuuluvilla ilma-aluksilla. Esim. purjekoneita ja ultrakevyitä lentokoneita varten vaaditaan erilliset lupakirjat. Poikkeuksena on moottoripurjelentokone, jota voi lentää viidellä eri lupakirjalla (MGPL, LAPL(S), SPL, LAPL(S) ja PPL(A), mikäli edellytykset täyttyvät.

Tarkemmin katsottuna, lentokoneet-ryhmässä on itse asiassa neljä lupakirjaa:

  • kevyiden ilma-alusten lupakirja LAPL(A)
  • yksityislentäjän lupakirja PPL(A)
  • ansiolentäjän lupakirja CPL(A)
  • liikennelentäjän lupakirja ATPL(A).

Näillä on merkitystä kun aletaan kuljettamaan matkustajia, rahtia tai tekemään lentotyötä.

Kelpuutukset

LAPL(A)-lupakirjaa lukuun ottamatta lupakirja itsessään ei oikeuta lentämään mitään, vaan sitä varten vaaditaan voimassaoleva kelpuutus.

Luokkakelpuutus

Sellaiset yhden ohjaajan lentokoneet, joita varten ei vaadita tyyppikelpuutusta, jaotellaan edelleen seitsemään lentokoneluokkaan seuraavasti:

a)   yksimoottoriset mäntämoottorikäyttöiset maalentokoneet,
b)   yksimoottoriset mäntämoottorikäyttöiset vesilentokoneet,
c)   TMG-moottoripurjelentokoneet,
d)   kunkin valmistajan yksimoottoriset potkuriturbiinikäyttöiset maalentokoneet,
e)   kunkin valmistajan yksimoottoriset potkuriturbiinikäyttöiset vesilentokoneet,
f)   monimoottoriset mäntämoottorikäyttöiset maalentokoneet, ja
g)   monimoottoriset mäntämoottorikäyttöiset vesilentokoneet.

Luokkakelpuutus oikeuttaa haltijansa toimimaan lupakirjan mukaisin oikeuksin kaikissa saman luokan lentokoneissa. Siirryttäessä toiseen lentokonetyyppiin tai -versioon, joka sisältyy samaan luokkakelpuutukseen, vaaditaan kuitenkin joko eroavuus- tai perehdyttämiskoulutus.Yksimoottoristen mäntämoottorilentokoneiden (SEP) luokissa vaaditaan eroavuuskoulutus kun ohjaaja ei aikaisemmin ole lentänyt lentokoneella jossa on yksi tai useampi seuraavista ominaisuuksista:

a)   vakiokierrospotkuri
b)   sisään vedettävä laskuteline
c)   ahdettu moottori
d)   paineistus
e)   kannuspyörä
f)   lasiohjaamo (EFIS)
g)   elektroninen moottorinohjaus (SLPC)

Muissa luokissa eroavuuskoulutus vaaditaan aina siirryttäessä tyypistä toiseen. Jos ohjaaja ei ole lentänyt kyseisellä lentokoneversiolla kahden vuoden kuluessa eroavuuskoulutuksesta, vaaditaan kertauskoulutusta tai tarkastuslento tällä versiolla. Vaatimus ei kuitenkaan koske niitä tyyppejä ja versioita, jotka sisältyvät yksimoottoristen mäntämoottorilentokoneiden (SEP) luokkakelpuutukseen.

Eroavuuskoulutuksessa vaaditaan lisätietojen hankkimista ja koulutusta asianmukaisella koulutuslaitteella tai lentokoneella. Eroavuuskoulutuksesta on tehtävä merkintä ohjaajan lentopäiväkirjaan tai muuhun vastaavaan asiakirjaan. Tapauksen mukaan joko luokkakelpuutuskouluttajan, tyyppikouluttajan, simulaattorikouluttajan tai lennonopettajan on vahvistettava merkintä nimikirjoituksellaan.

Perehdyttämiskoulutuksessa vaaditaan lisätietojen hankkimista.

Tyyppikelpuutus

Seuraavat lentokoneet edellyttävät erillistä tyyppikelpuutusta:

a)   jokainen usean ohjaajan lentokonetyyppi,
b)   jokainen monimoottorinen yhden ohjaajan lentokonetyyppi, jossa on potkuri- tai suihkuturbiinimoottorit,
c)   jokainen yksimoottorinen yhden ohjaajan lentokonetyyppi, jossa on suihkuturbiinimoottori, ja
d)  mikä tahansa muu lentokonetyyppi, jonka JAA tai Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi ilmailutoimiala on määritellyt käsittelyominaisuuksiltaan epätavalliseksi tai vaikeaksi tyypiksi.

Muut kelpuutukset

Myös tietynlaisen lentotoiminnan harjoittaminen saattaa vaatia erillisen kelpuutuksen. Tällaisia kelpuutuksia ovat esim. yölentokelpuutus, taitolentokelpuutus, hinauslentäjän kelpuutus, mittarilentokelpuutus ja opettajakelpuutus.

Ota yhteyttä

Internetpalvelujen yleiset ehdot

Henkilörekisteriseloste

23.01.2020

Copyright © 2011 Blue Skies Aviation Oy
Kaikki Oikeudet Pidätetään