UTC
 FIN

Voiko muista lupakirjoista saada hyvityksiä uutta hankittaessa?

Tähtäimessä kevyiden ilma-alusten lupakirja LAPL(A)

Erityisvaatimukset hakijoille, joilla on LAPL(S)-lupakirja, johon liittyy TMG-laajennus

LAPL(A)-lupakirjan myöntämistä varten sellaisen LAPL(S)-lupakirjan haltijan, johon liittyy TMG-laajennus, on osoitettava osoitettava tarkastuslentäjälle riittävä teoriatiedon taso yksimoottoristen mäntämoottorikäyttöisten maalentokoneiden luokassa seuraavissa oppiaineissa:

 • lentotoimintamenetelmät;
 • suoritusarvot ja lennonsuunnittelu;
 • ilma-aluksen yleistuntemus.

Teoriakoulutusta tai kirjallisia kokeita ei vaadita.

LAPL(A)-lupakirjan hakijan, jolla on LAPL(S)-lupakirja ja TMG-laajennus, on oltava lentänyt TMG-moottoripurjelentokoneilla TMG-laajennuksen hyväksymisen jälkeen vähintään 21 tuntia lentoaikaa ja hänen on täytettävä seuraavt vaatimukset:

Hän on saanut 3 tuntia lentokoulutusta, mukaan lukien:

 • 10 lentoonlähtöä ja laskua opettajan kanssa ja
 • 10 lentoonlähtöä ja laskua yksin opettajan valvonnassa

Mikäli TMG-laajennuksen myöntämisen jälkeinen 21 tunnin kokemusvaatimus ei täyty, sovelletaan lentokoulutuksen osalta muista lupakirjoista annettavaa hyvitystä.

Hyvittäminen muista lupakirjoista

Toisen ilma-alusryhmän lupakirjan haltijan on saatava teoriakoulutusta ja läpäistävä teoriakoe asianmukaisella tasolla seuraavista oppiaineista:

 • lennonteoria
 • lentotoimintamenetelmät
 • suoritusarvot ja lennonsuunnittelu
 • ilma-aluksen yleistuntemus
 • lentosuunnistus

Lentokoulutuksesta myönnettävästä hyvityksen määrästä päättää se hyväksytty koulutusorganisaatio, jossa lentäjä suorittaa kurssin, ennen koulutuksen aloittamista suoritetun arviointilennon perusteella, mutta hyvitys ei missään tapauksessa saa ylittää ilma-aluksen päällikkönä lennettyä kokonaislentoaikaa eikä olla yli 50 % LAPL(A)-koulutuksen kokemusvaatimuksesta.

Tähtäimessä yksityislentäjän lupakirja PPL(A)

Erityisvaatimukset hakijoille, joilla on LAPL(A)-lupakirja

PPL(A)-lupakirjan hakijan, jolla on LAPL(A)-lupakirja, on oltava suorittanut lentokoneilla LAPL(A)-lupakirjan myöntämisen jälkeen vähintään 15 tuntia lentoaikaa, joista vähintään 10 tuntia on hyväksytyn koulutusorganisaation kurssilla saatua lentokoulutusta. Kurssin on sisällettävä vähintään neljä tuntia valvottua yksinlentoaikaa, mukaan lukien vähintään kaksi tuntia yksinmatkalentoa siten, että ainakin yksi matkalennoista on vähintään 270 kilometrin (150 NM) pituinen ja sisältää laskut pysähtymiseen asti kahdelle lentopaikalle, jotka eivät ole samoja kuin lähtölentopaikka.

Erityisvaatimukset hakijoille, joilla on LAPL(S)-lupakirja TMG-laajennuksella

PPL(A)-lupakirjan hakijan, jolla on LAPL(S)-lupakirja ja TMG-laajennus, on oltava suorittanut vähintään 24 tuntia lentoaikaa TMG-moottoripurjelentokoneilla TMG-laajennuksen myöntämisen jälkeen, ja saanut 15 tuntia lentokoulutusta lentokoneilla hyväksytyn koulutusorganisaation kurssilla.

Hyvittäminen muista lupakirjoista

Hakijalle, jolla on muun ilma-alusryhmän lentolupakirja, ilmapalloja lukuun ottamatta, hyvitetään 10 prosenttia kokonaislentoajasta kyseisen ilma-aluksen päällikkönä korkeintaan 10 tuntiin saakka.

Teoriatiedon hyvittäminen

Toisen ilma-alusryhmän lupakirjan haltijan on saatava teoriakoulutusta ja läpäistävä teoriakoe asianmukaisella tasolla seuraavista oppiaineista:

 • lennonteoria
 • lentotoimintamenetelmät
 • suoritusarvot ja lennonsuunnittelu
 • ilma-aluksen yleistuntemus
 • lentosuunnistus

LAPL(A)-lupakirjan haltijalle teoriakoulutus ja koevaatimukset hyvitetään täysimääräisesti.

Tähtäimessä ultrakevytlentäjän lupakirja UPL

Hakijalta, jolla on voimassa oleva purjelentäjän lupakirja, vaaditaan:

 • Vähintään 35 lentotuntia purjelentokoneella ennen lentokoulutuksen aloittamista, ja
 • vähintään 2 lentotuntia koululentoja UL- lentokoneella, joiden on sisällettävä tämän määräyksen kohdassa 8 tarkoitettu eroavuuskoulutus, ja
 • vähintään 5 lentotuntia matkalentoja, joihin kuuluu vähintään 150 km:n pituinen matkalento yksin, jonka aikana on suoritettava lasku pysähtymiseen saakka vähintään yhdelle lentopaikalle, joka ei ole sama kuin lähtölentopaikka.

Jos purjelentäjän lupakirjan haltijalla on vähintään 17 lentotuntia mutta alle 35 lentotuntia purjelentokoneella ennen lentokoulutuksen aloittamista, edellytetään purje- ja UL-lentokoneella lennetyksi kokonaislentotuntimääräksi lentokoulutuksen jälkeen 42 lentotuntia.

Hakijalta, jolla on voimassaoleva tyyppikelpuutus helikoptereita varten tai autogyrolentäjän lupakirja, vaaditaan vähintään 10 lentotuntia koululentoja UL-lentokoneella.

Hakijalta, jolla on voimassa oleva moottoripurjelentäjän lupakirja tai voimassa oleva luokka- tai tyyppikelpuutus lentokoneita varten, vaaditaan vähintään kaksi tuntia koululentoja UL-lentokoneella.

Hakijalta, jolla on vanhentunut yllä olevissa kohdissa mainittu lupakirja, vaaditaan edellä mainittujen kohtien mukaisen koulutuksen lisäksi, lennonopettajan arviontikoululennon pohjalta koulutuspäällikön tai  päälennonopettajan määrittelemä lisäkoulutus.

Ota yhteyttä

Internetpalvelujen yleiset ehdot

Henkilörekisteriseloste

23.01.2020

Copyright © 2011 Blue Skies Aviation Oy
Kaikki Oikeudet Pidätetään