UTC
 FIN

Voinko edelleen lentää jos sairastun?

Lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen haltija ei saa käyttää lupakirjan eikä siihen liittyvän kelpuutuksen tai valtuutuksen mukaisia oikeuksia silloin, kun hän tietää lääketieteellisen kelpoisuutensa heikentyneen niin, että se saattaisi estää häntä käyttämästä näitä oikeuksia turvallisesti (esim. flunssa, väsymys, alkoholi tms.). Jos asiasta on epävarmuutta, on kysyttävä neuvoa ilmailulääketieteen yksiköltä (AMS, aeromedical section), ilmailulääketieteelliseltä keskukselta (AMC, aeromedical center) tai valtuutetulta ilmailulääkäriltä (AME, aeromedical examiner).

Lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen haltijan on ilman tarpeetonta viivytystä otettava yhteyttä ilmailulääketieteen yksikköön, ilmailulääketieteelliseen keskukseen tai valtuutettuun ilmailulääkäriin lisäohjeiden saantia varten, jos hän saa tietää:

  1. joutuvansa yli 12 tuntia kestävään sairaala- tai poliklinikkahoitoon;
  2. joutuvansa leikkaukseen tai muuhun invasiiviseen (elimistön sisälle ulottuvaan) toimenpiteeseen;
  3. joutuvansa käyttämään säännöllisesti lääkkeitä; tai
  4. tarvitsevansa säännöllisesti silmä-laseja.

Mikäli lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen haltija:

  1. loukkaantuu siten, ettei hän kykene toimimaan ohjaamomiehistön jäsenenä; tai
  2. sairastuu siten, että hän on 21 päivän ajan tai sitä pidempään estynyt toimimasta ohjaamomiehistön jäsenenä; tai
  3. on raskaana,

hänen on ilmoitettava vammasta tai raskaudesta kirjallisesti viranomaiselle tai valtuutetulle ilmailulääkärille, joka välittää tiedon viranomaiselle. Sairaudesta on ilmoitettava silloin, kun se on kestänyt yli 21 päivää. Lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen voimassaolon katsotaan väliaikaisesti päättyvän, kun vamma on saatu, raskaus todettu tai sairaus kestänyt edellä mainitun ajan.

Ota yhteyttä

Internetpalvelujen yleiset ehdot

Henkilörekisteriseloste

23.01.2020

Copyright © 2011 Blue Skies Aviation Oy
Kaikki Oikeudet Pidätetään